Blogpost by:

Jesper Thaning:
Agile trainer and advisor and SAFe® Program Consultant (SPC). Partner at BestBrains Academy

E-mail: jesper.thaning@bbacademy.dk

En god Product Owner har evnen til at prioritere for at sikre, at det som teamet leverer passer til forretningens behov og ikke bliver til skønne spildte kræfter.

Som Product Owner kan det være vanskeligt at afvise nye idéer og ønsker, selvom du vurderer at den feature der bliver foreslået, ikke giver nok værdi til kunden i forhold til den indsats som teamet skal bruge for at levere den. Eller måske er den foreslåede feature ikke lige så værdifuld, som de andre ting der ligger i backloggen. Hvordan får man en konstruktiv dialog omkring hvad der virkelig er værdifuldt for kunden og brugerne?  

Det er ikke altid rart at være den person der blot siger NEJ. Derfor har vi herunder samlet 12 foreslag til hvordan man som Product Owner, kan undgå at afvise med et rungende NEJ, men i stedet møde ideer med spørgsmål som hjælper til dialog, som har til hensigt at afsløre om en feature er relevant eller ej at gå videre med. 

12 måder at undersøge og udfordre værdien på en feature

1. Hvad er formålet med ønsket? Hvad vil I gerne opnå ? Hvilke brugerprofiler påvirkes?

2. Hvordan er ønsket opstået?

3. Hvilken forretningshændelse starter processen – hvordan påvirkes den nuværende proces?

4. Hvem skal bruge featuren?

5. Hvor mange af den slags brugere har vi?

6. Hvad tror vi er vigtigt for dem?

7. Hvor ofte forestiller vi os at featuren vil blive brugt? Er det dagligt? Ugentligt? Osv.

8. Er der andre interessenter end de primære?

9. Er der bestemte datoer, der skal tages hensyn til?

10. Beskriv succeskriterie for løsning af opgaven – tænk her på hvad en minimumsløsning kan være

11. Hvad ville konsekvensen være, hvis de ikke får featuren nu – men først om 2 måneder?

12. Er der andre måder at opnå det samme resultat på med de features systemet allerede har?

Er der en af de listede forslag som du som en Agile Product Owner, kan bruge i dit arbejde, for at komme ud over Nej svaret?

Bliv klædt på til rollen som Product Owner ved BestBrains Academy. Du kan læse mere om kurset Agile Product Owner kursus

Hvis din organisation kører SAFe udbyder vi ligeledes kurset SAFe Product Owner/Product Manager med POPM certificering

SAFe Product Owner/Product Manager kursus med POPM certificering
Læs om kurset SAFe POPM

You have successfully subscribed. You'll receive a confirmation mail to complete the subscription.

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0