Nedbrydning med User Story Maps

Skal I nedbryde backloggen? Lær teknikken User Story Maps og oplev hvordan I effektivt nedbryder og prioriterer leverancerne i jeres teams.
Få mere info om User Story Map workshop

Nedbrydning med User Story Maps

User Story Map workshop er en halvdags workshop der henvender sig til teams som ønsker at blive bedre til at arbejde med nedbrydning og prioritering af backloggen.

User Story Maps er:

  • en virkelig effektiv teknik til at få et fælles billede af leverancerne i teamet på
  • en god måde at dyrke kunde og værdi-perspektivet på

Workshoppen udgør en række konkrete aktiviteter, som Product Owner og team udfører i samarbejde, og resulterer i user stories, der kan bringes videre og klargøres til implementering samt et overblik over hvilke stories der er mest værdifulde.

Vi tager udgangspunkt i jeres egen forretning og vinkler workshoppen i forhold til de udfordringer I oplever i jeres hverdag.

Målet for workshoppen er typisk:

  • at lære at bruge teknikken, User Story Maps, ud fra en øvelse på forretningsområder, der matcher hverdagen i enkelte organisation
  • at træne teknikker i nedbrydning af user stories, i forbindelse med at opbygge User Story Maps
  • at træne i hvordan man prioriterer user stories (fx i et Minimal Viable Product – MVP) og skaber et overblik over et større funktionsområde inden det skal implementeres

Kan udbygges med at få inspiration til hvordan man skriver gode Features og User Stories.

Workshoppen er for Product Ownere, Scrum Mastere og agile teams og kan bruges til både Scrum og Kanban.

Spørg om User Story Maps - forhør dig om muligheder og priser

HVORDAN KAN STORY MAP WORKSHOP AFHOLDES?

En Story Map workshop kan blandt andet laves som workshop/kursus, hvor deltagerne lærer om teknikken og prøver den af i praksis og slutter af med at reflektere over hvordan den kan bruges i deres egen kontekst.

Workshoppen kan også afholdes mere specifikt for et eller flere teams eller projekter, hvor der er mindre fokus på læringsdelen og mere på at arbejde med nedbrydning og prioritering af materialet og skabe et fælles billede.

En workshop tager typisk en halv dag og giver hele teamet et godt grundlag for at gå videre med at bruge teknikken.

user+stories+nedbrydning

You have successfully subscribed. You'll receive a confirmation mail to complete the subscription.

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0