Blogpost by:

rikke.veng.bestbrains

Rikke Veng Petersen:

Partner at BestBrains Academy

Dette indlæg handler om to værdifulde værktøjer, som er gode at have i værktøjskassen hvis du arbejder i et Scrum team; nemlig relativ estimering og PlanningPoker.

Arbejder du agilt, ved du også at man ofte bruger tid på at vurdere størrelserne på de enkelte opgaver og her kan relativ estimering være et godt værktøj at hive op af den agile værktøjskasse. Relativ estimering er mere end blot at sætte faste tidsrammer på opgaver. Det handler om at vurdere opgavernes kompleksitet i forhold til hinanden, hvilket giver mulighed for en mere fleksibel og effektiv planlægning. Ved at sammenligne opgaverne og analysere deres relative kompleksitet får teamet et klarere overblik og kan prioritere opgaverne  på et mere informeret grundlag.

Hvis du vil vide mere om relativ estimering vil jeg anbefale at man ser videoen herunder. Filmen er en del af Bent Jensen og Yuri Malishenko’s Agile Video Serie.

Hvordan kommer jeg i gang med at bruge relativ estimering i mit team?

Så langt, så godt. – Hvordan kommer man så i gang med at bruge relativ estimering i sit team? Her kan man med fordel introducere konceptet PlanningPoker, som er en sjov og interaktiv metode til at arbejde med relativ estimering. Her involveres alle i teamet, og hver teammedlems input bliver hørt. Ved at vælge et kort fra et kortspil, der repræsenterer ens personlig estimering af opgavens kompleksitet, opnår teamet en kollektiv forståelse, der fremmer samarbejdet og sikrer, at alles bidrag bliver taget i betragtning.

 

6 gode grunde til at bruge PlanningPoker-kort i dit agile team

  • Fremmer Konsensus: Gennem anvendelsen af spillekortene får hvert teammedlem en stemme i estimeringsprocessen.
  • Reducerer Bias: Den synkrone afsløring af kortene under estimeringen eliminerer påvirkningen fra andre teammedlemmers estimeringer.
  • Øger Engagement: PlanningPoker er en sjov interaktiv og engagerende proces, der involverer samtlige teammedlemmer aktivt.
  • Tidssparende: Med PlanningPoker når man frem til et tilstrækkeligt estimat i stedet for at bruge meget tid på detaljeret analyse til tidsberegning.
  • Forbedrer nøjagtighed: Ved at integrere flere synspunkter og diskutere opgavens kompleksitet opnår teamet mere præcise og gennemtænkte estimater.
  • Fælles kompetencestyrkelse: PlanningPoker fremmer fælles kompetenceudvikling ved at øge vidensdelingen og styrke holdets færdigheder.

Download gratis dine egen PlanningPoker-kort

Hvis du har mod på at introducere PlanningPoker til dit team, kan du herunder gratis downloade BestBrains Academys egne PlanningPoker-kort. Det er de samme kort  som vi også bruger i vores undervisning. Vær opmærksom på at alle teammedlemmere skal have deres eget sæt. Fremgangsmåden er simpel;  alle teammedlemmere finder det kort i deres bunke som matcher deres estimat, alle holder deres valgte kort med forsiden nedad, hvorefter alle giver deres estimat til kende samtidig. Hvis der er stor forskel på hvad I i teamet har estimeret, er det en god ide at tage en runde, så alle kan komme til orde og forklare hvorfor de har valgt det estimat de har valgt. Det anbefales at én person i teamet faciliterer processen, så man passer på tiden og ikke ender i lange detaljerede diskussioner eller nærmest går i gang med at løs den enkelte opgave. Når alle har givet deres besyv med, stemmer man på ny, for at se om nogen har flyttet sig i deres vurdering. På den måde får man i teamet en estimeringsproces med fokus på den kollektive forståelse for opgaven, frem for blot et absolut estimering. 

planningpoker
Download gratis BestBrains Academys Planning
Poker kort. Husk at alle teammedlemmere skal have deres eget sæt.
1) Download og print PDF-fil (hvis muligt anbefaler vi at kortene  lamineres)
2) Alle i teamet får et sæt (ens farve)
3) Én i teamet vælges til at styre processen, det er vigtigt at have fokus på at holde tiden
4) Facilitatoren beslutter, hvilke opgaver der skal estimeres, og i hvilken rækkefølge
5)  Alle teammedlemmere vælge det estimat som de finder rigtigt i forhold til den givne opgave og ligger kortet frem med bagsiden opad
6) Når facilitatoren giver tegn, giver alle deres estimat til kende
7) Hvis estimaterne ligger langt fra hinanden tager man en runde i teamet hvor alle forklare deres tanke bag estimatet de har valgt – Det skal holdes kort
8) Man gentager punkt 5 og 6.

 

You have successfully subscribed. You'll receive a confirmation mail to complete the subscription.

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0