Stort tak til Finn Leander for at give inspiration omkring højtydende teams. Nedenfor kan du downloade slides. 

Slides for Vejen til det Højtydende Team

You have successfully subscribed. You'll receive a confirmation mail to complete the subscription.